Tro

Bara nåd

Simon växte upp i ett kristet hem där Gud var en naturlig del i hans liv. Men en dag föll poletten ner och han förstod vad Gud hade gjort för honom.

Simon visste vem Gud var och att Han var en han alltid kunde lita på och gå till. Men han visste inte vad Gud hade gjort för honom. Att Gud hade sänt sin son Jesus till jorden. Simon hade gått i kyrkan och söndagsskolan men hade ändå inte förstått att Gud ville ha en personlig relation med honom.

En dag föll poletten ner och Simon insåg snabbt att det är verkligen inget han har gjort för att förtjäna det.
Han nämner bibelstället Ef 2:8 där det står ”Av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det”.
Och så pratar han om ordet nåd. Det är inte ett ord som vi använder så mycket men som är väldigt stort. Att få något som man själv inte förtjänar är väldigt stort säger han.

-Gud har gett oss det största som vi kan få, Jesus Kristus sin son som dog för oss och för våra synder och för det får jag vara evigt tacksam för, säger Simon.

Simon fick förstå vad Gud har gjort för oss människor. Att vi är frälsta av nåd. Vi förtjänar det inte men Gud ger det som en gåva till oss för att Han vill ha en relation med oss. Har du tagit emot gåvan och påbörjat din relation med Gud?