Tro

Clara har ett nytt liv med Gud

Kanske sitter du som inte anser dig vara kristen och tänker att du faktiskt har ett bra liv utan Gud. Det har du säkert och även kristna kommer att tro på dig när du säger det. Många kommer också tro dig när du säger att du har ett ännu bättre liv också utan Gud, men med Gud skulle du få det bästa livet du någonsin kan tänka dig. Om inte ännu bättre än bäst. Clara är en ung glad tjej som har precis det. Det bästa livet tillsammans med Gud. 

Clara är uppvuxen i en kristen familj och det har alltid varit en naturlig del av hennes liv att tala om Jesus och vara i kyrkan. Hon har omgett sig med vänner som har en stark tro och en genuin relation med Gud. Tron har alltid varit jätteviktig för Clara, men på senare tid har hon känt att hon levt mer genom sina vänners tro än för att förstärka sin egen relation med Jesus. När hon förstod det förändrades hennes sätt att leva.Ingen bär på något mer än någon annan. Det hjälper Clara i hennes vardag att veta. Alla av oss kan bli använda precis där vi befinner oss.

Gud ger så mycket varje dag och Clara upplever hur han helar henne många gånger om och ger henne nya gåvor. Han tar henne till människor som kan lära henne nya saker och han för människor till henne som ger henne nya perspektiv. Det är helt fantastiskt. I det har Clara insett att bönen är så otroligt stark. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du säger om du av hela ditt hjärta menar det du uttrycker. Bönen kan verkligen förvandla. Det är med Gud som du kan få det bästa livet. Som sagt kan du ha ett bra liv utan Gud, till och med ett bättre liv, men med Gud kan du få det bästa livet.

Hur ser du på ditt liv? Är det bra som det är eller skulle du vilja få det bästa livet?