Tid

”Han vill verkligen veta allt som vi önskar”

Julia fick uppleva Guds trofasthet när Han svarade på hennes böner efter att hon hade vänt sig till Gud.

För ungefär två år sedan upplevde Julia hur hon hade väldigt lite tid med det hon skulle hinna.
-Jag hann inte med det som jag ville göra, säger hon. Hon bad till Gud. Hon sa till Gud vad hon ville hinna med och att hon hade för lite tid. Hon sa att hon ville hinna med att läsa bibeln, gå till kyrkan, plugga och träna. Hon bad också om att få ett sommarjobb.

Ett halvår senare så fick hon ett sommarjobb utan att hon hade sökt det. Då tänkte Julia tillbaka på halvåret som hade varit.
-Gud har verkligen varit så trofast, säger hon. Hon berättar att hon verkligen har hunnit med allt hon bad om. Julias uppmuntran är att Gud är ute efter att ha en relation med oss människor.
-Han vill verkligen veta allt som vi önskar

Idag kan Julia titta tillbaka och se hur trofast Gud har varit mot henne. Julia fick vänta ett halvår på det sommarjobbet hon hade bett om. Om du tvivlar på Guds trofasthet eller väntar på ditt bönesvar, ge inte upp. Fortsätt be och vänta för Gud kommer att svara, Han är trofast.