Pornografi

Var beroende av pornografi men lever nu i frihet

Johan Larsson kommer från Örby, en by mellan Borås och Varberg. Han växte upp i en kristen familj, men någonstans under uppväxten i tonåren började han kompromissa med sin tro på Gud.

Började söka efter bekräftelse och popularitet

Johan började söka efter popularitet och bekräftelse från andra ställen än från Gud. När Johan inte fick den bekräftelsen som han sökte efter så började han känna en tomhet på insidan. Han började fylla tomheten med en falsk kärlek. Johan blev beroende av pornografi och skam kom in i hans liv. Skammen fick Johan att tro att han var fel på grund av vad han gjorde. Johan brottades väldigt mycket med tanken av att inte längre förtjäna att vara älskad. Han gömde sig bakom masker och kände sig väldigt ensam. Johan tog distans från människor och från Gud. För fyra år sedan bad han en bön till Gud – en bön om hjälp att han skulle sättas fri från sina beroenden. Johan spikade fast sina beroenden på korset och gav det tunga till Jesus. Samtidigt som Johan bad bönen kände han att han sattes fri.

Efter en bön till Gud lever Johan nu i frihet

Idag lever Johan i frihet på grund av vad Jesus den dagen gjorde för honom. Guds kärlek är den enda som kan bekräfta alla våra behov. Den bekräftar också vår identitet, och lämnar oss aldrig. Jesu kärlek ser förbi våra fel och brister. Gud leder oss in i en sann relation med renhet och frihet. Jesus älskar oss och vill vara med oss varje dag.