Prestation

Vi behöver inte prestera någonting för att Gud ska älska oss

Julia upplevde att han alltid behövde prestera något för att få komma nära Jesus. Att hon behövde bevisa att hon tyckte om honom och behövde honom i sitt liv. Julia har alltid trott på Jesus och är van att gå till kyrkan. Redan som väldigt ung fick hon uppleva hans närvaro och började tidigt söka Jesus personligen.

Genom att sjunga lovsång och läsa i bibeln umgicks hon med Gud och upplevde hur de två kom närmare varandra. Problemet var att när hon inte sjöng lovsång eller läste i bibeln kändes det inte längre som att Gud var lika nära.

Gud bevisade motsatsen för Julia

Under lovsången på ett möte bevisade Gud motsatsen och visade för Julia hur hans kärlek verkligen är och fungerar.

– Han förklarade för mig hur mycket han älskar mig som jag är, innan jag gjort något. Han är den pappa som söker mig först innan jag söker honom, berättar Julia.

Julia bestämde sig för att inte sjunga en enda sång till, inte ett enda ord utan bara be till Jesus om att han skulle komma närmare henne ändå. Det gjorde han och hon fick uppleva hans närvaro så starkt inom sig. Utan att Julia gjorde någonting så visade Gud henne vilken god pappa han verkligen är. Att hans kärlek inte påverkas av vad vi människor gör. Vi kan komma precis som vi är. När vi söker honom har han redan sökt oss först. Vi kan bara älska honom för att han först har älskat oss. Jesus kärlek är ovillkorlig.